آلومینا کلسینه شده (Calcined Alumina)

آلومینای کلسینه (Calcined Alumina) شده، نوعی اکسید آلومینیوم است که در دمای بیش از 1050 درجه سانتی گراد گرم شده است تا تقریباً تمام آب ترکیب شده شیمیایی را خارج کند. در این شکل، آلومینا دارای خلوص شیمیایی فوق العاده، سختی فوق العاده، چگالی بالا و نقطه ذوب بالا (کمی بالاتر از 2050 درجه سانتی گراد) است. این نوع آلومینا دارای هدایت حرارتی خوب، مقاومت در برابر حرارت و ضربه و مقاومت الکتریکی بالا در دماهای بالا است.