مشاهده همه 3 نتیجه

صنایع فلزی و نسوز و سرامیک

آلومینا کلسینه شده (Calcined Alumina)

صنایع فلزی و نسوز و سرامیک

کک نفتی کلسینه (CPC)

صنایع فلزی و نسوز و سرامیک

گرافیت پرک (Flake)